PRI?

"We zijn niet gevangen in de ijzeren greep van het verleden. We zijn gevangen in

de ijzeren greep van de illusie dat we onszelf moeten beschermen tegen wat

er in het verleden is gebeurd".

Het drama van ons leven is niet wat ons is overkomen toen we nog heel klein waren of dat er onvoldoende aan onze behoeftes werd voldaan. Het échte drama is dat we uit verbinding moesten gaan met onszelf om daarmee om te kunnen gaan. Dat we nu dus een leven leiden uit verbinding met onszelf en uit verbinding met de ander.

Als baby zijn we geprogrammeerd voor één ding: zorgen dat we kunnen overleven. Zorgen dat onze fysieke en emotionele behoeftes bevredigd worden. We zijn meesters in de aanpassing. Ons aanpassen aan de ander zodat we ons goed kunnen hechten. Zodat die ander ons hopelijk geeft wat we nodig hebben. Langs de andere kant hebben we ook heel wat beschermingsmechanismen ingebouwd. In die hechting komen er ook immers zaken mee die we als heel onprettig, of bedreigend zelfs, ervaren. We leren ons aan te passen en ons tegelijkertijd te beschermen.

Daarnaast staan we als kind ook voor de opdracht om een eigen ik te ontwikkelen en een zelfbeeld op te bouwen. We maken het beeld van wie zijn op basis van de spiegels die ons voorgehouden worden. We denken te zijn hoe anderen ons zien, hoe anderen ons hebben behandeld.

Afhankelijk van onze ervaringen als kind krijgen we als volwassenen dan te maken met zowel een verstoord zelfbeeld als een verstoord beeld van onze omgeving. Onze perceptie is gekleurd door al datgene wat we meegemaakt hebben als kind. Dat is wat we hebben gekend, wat veilig voelt, waar we in geloven. Een emotionele imprint.

Het is daar waar PRI over gaat. Over naar jezelf en de wereld om je heen kunnen kijken vanuit jouw eigen levensverhaal. Hoe leef ik nog steeds vanuit die allereerste imprint en vooral, op welke manier belemmert me dat. Of omgekeerd: hoe kan ik wat mij belemmert in het leven begrijpen vanuit mijn eigen levensverhaal. En hoe kan ik het veranderen?

We've got to be there then, before we can be here now

Children are locked into the consciousness of their parents.

Voor meer info over deze methode verwijs ik graag door naar de webpagina:

http://www.pastrealityintegration.com/nl